De recreanten doen mee aan de recreantencompetitie. Voor wedstrijden zie: www.orvwfo.nl